Spring til indhold
Hjem » Klimaregnskab i byggebranchen

Klimaregnskab i byggebranchen

  Klimaregnskab i byggebranchen

  Foto: Freepik

  Sponsoeret indhold

  Klimaregnskab i byggebranchen er vigtigt af flere grunde. Byggeri er en af de største kilder til klimaforandringer, og det er en sektor, der bruger store mængder ressourcer og energi. Derfor er det vigtigt med EPD´er på byggematerialer, såsom gulvmaterialerne, så man er klar over materialernes miljø- og klimapåvirkning.

  Klimaregnskab i byggebranchen kan hjælpe med at reducere de identificerede miljø- & klimabelastninger i byggeriet. Det kan omfatte reduktion af energiforbrug og CO2-udledning i hele byggeprocessen, herunder produktion og transport af byggematerialer, byggepladsens energiforbrug, nedrivning og bortskaffelse af materialer.

  Klimaregnskabet i byggebranchen kan hjælpe med at informere beslutningstagere og interessenter om de miljømæssige konsekvenser af byggeriet og fremme bæredygtige og ansvarlig praksis i byggebranchen. Det kan omfatte valg af mere miljøvenlige materialer, energieffektive design, bygningsteknikker, og mere bæredygtige måder at håndtere affald og restprodukter.

  Klimaregnskabet i byggebranchen kan hjælpe med at opfylde kravene til bæredygtigt byggeri og certificeringer. Det kan føre til økonomiske fordele og forbedret omdømme for byggeriets virksomheder og aktører.

  Metodisk fremgangsmetode i kortlægning af klimaregnskab

  Klimaregnskab i byggebranchen referer til en metode til at beregne den samlede miljøpåvirkning af byggeprojekter fra start til slut. Det omfatter både den direkte påvirkning på miljøet under byggeprocessen og den indirekte påvirkning, som byggeriet kan have på klimaet og miljøet i dens levetid.

  Metoden til at lave et klimaregnskab i byggebranchen kan variere, men det kan omfatte følgende trin;

  1. Identifikation af de forskellige faser i byggeprojektet, fra design og planlægning til konstruktion, brug og nedrivning.
  2. Beregning af de ressourcer, der kræves i hver fase, fx energi, materialer og vand.
  3. Bestemmelse af de forskellige miljøpåvirkninger, der opstår under byggeprocessen, f.eks. emissioner af drivhusgasser, vandforurening og affaldsproduktion.
  4. Vurdering af de potentielle indvirkninger på klimaet og miljøet i byggeriets levetid, som energiforbrug og vedligeholdelse.
  5. Sammenligning af de forskellige muligheder og alternativer til byggeriet for at identificere den mest miljøvenlige og bæredygtige løsning.

  Klimaregnskab i byggebranchen kan hjælpe med at identificere områder, hvor der kan gøres forbedringer for at reducere miljøpåvirkningen af byggeriet. Det kan også hjælpe med at informere beslutningstagere og interessenter om de miljømæssige konsekvenser af byggeriet og bidrage til at fremme bæredygtige og ansvarlige praksisser i byggebranchen. Det kræver dog EPD´er, for at udføre præcise beregninger i klimaregnskabet.

  EPD en nødvendighed for klimaregnskab i byggebranchen

  Environmental Product Declarations (EPD) er en måde at give dokumentation af den miljømæssige ydeevne af byggematerialer og produkter. EPD´er indeholder information om et produkts miljøpåvirkning i hele dets livscyklus, inklusiv produktion, transport, brug og bortskaffelse /genbrug.

  EPD´er er en vigtig del af klimaregnskabet i byggebranchen, da de giver specifikke oplysninger om den miljømæssige ydeevne af de materialer og produkter, der anvendes i byggeriet. Med disse oplysninger kan den samlede miljøpåvirkning af byggeriet vurderes og områder for forbedringerne kan identificeres, for at reducere miljøpåvirkningen.

  Uden EPD´er kan det være vanskeligt at få præcise data om miljøpåvirkningen af de forskellige materialer og produkter, der anvendes i byggeriet. EPD´er kan hjælpe med at sammenligne miljømæssige ydeevner af forskellige produkter og materialer, så det bliver muligt, at træffe informerede valg, om hvilke produkter der skal bruges til at opnå det mest bæredygtige og miljøvenlige bygningsresultat.

  I mange lande er der krav om, at byggeri skal have en EPD, for at det kan blive certificeret som bæredygtigt eller miljøvenligt. Det kan også være nødvendigt for at overholde lovgivningen om miljøpåvirkning og bæredygtighed af bygningsarealet.

  Hvorfor vælge miljøvenlige og klimavenlige byggematerialer

  Valg af miljøvenlige og klimavenlige byggematerialer kan have stor betydning for klimaregnskabet i byggebranchen. Valget af byggematerialer kan hjælpe med at reducere miljøpåvirkningen på flere måder. De kan have en lavere CO2-udledning i deres produktion og transport, hvilket kan reducere deres samlede miljøpåvirkning. De have en længere levetid, hvilket betyder, at de ikke skal udskiftes så ofte og dermed mindsker mængden af affald og restprodukter. De kan være mere energieffektive, hvilket kan reducere bygningens samlede energiforbrug og dermed også CO2-udledningen.

  Ud over de miljømæssige fordele kan valg af miljøvenlige og klimavenlige byggematerialer også være økonomisk fordelagtige i det lange løb. Selvom de ofte kan være dyrere i indkøb, kan de have en længere levetid og lavere driftsomkostninger, hvilket kan føre til besparelser på sigt.

  Endelig kan valg af miljøvenlige og klimavenlige byggematerialer også bidrage til at opfylde kravene til bæredygtigt byggeri og certificeringer, der bliver stadig mere udbredte og krævede i mange lande. Dette kan føre til økonomiske fordele og forbedret omdømme for byggeriets virksomheder og aktører.

  Hvordan sikrer man sig, at gulvmaterialerne er klimavenlige og miljøvenlige i byggeprocessen

  Der er flere måder at sikre sig, at gulvmaterialerne er klimavenlige og miljøvenlige i byggeprocessen. Her er nogle af de vigtigste;

  • Vælg miljømærkede materialer; Der findes flere forskellige miljømærker, der kan hjælpe med at identificere miljøvenlige og klimavenlige gulvmaterialer. For eksempel kan man kigge efter FSC- eller PEFC-certificeringer for trægulve, Cradle-to-Cradle certificeringer tæpper eller gulvbelægning og miljømærker som Svanemærket eller EU-blomsten for andre typer gulvbelægning.
  • Vælg bæredygtige materialer; Udover miljømærkede materialer kan man også vælge gulvmaterialer, der er fremstillet af bæredygtige og genanvendelige materialer som for eksempel bambus, kork, linoleum eller genanvendte materialer.
  • Undgå farlige kemikalier; Mange gulvmaterialer indeholder farlige kemikalier, der kan være skadelige for både miljøet og menneskers sundhed. Det kan derfor være en god idé at vælge gulvmaterialer, der er fri for VIC´er (flygtige organiske forbindelser), formaldehyd og andre skadelige stoffer.
  • Reducer transportomkostningerne; Transporten af gulvmaterialer kan udgøre en stor miljøbelastning på grund af CO2-udledningen fra transporten. Det kan derfor være en god idé at vælge gulvmaterialer, der er produceret tæt på byggepladsen, eller som kan genbruges eller genanvendes lokalt.
  • Vælg holdbare materialer; Gulvbelægning og gulvmaterialer er ofte en stor investering, så det kan være en god idé at vælge holdbare materialer, der kan holde i mange år. Dette kan reducere behovet for udskiftning af gulvbelægning og dermed også reducere affaldsmængden og de miljømæssige omkostninger ved produktion og transport af nye gulvmaterialer.

  Ved at følge disse retningslinjer kan gulvmaterialerne være med til, at reducere miljø- og klimabelastningen i byggeprocessen.

  Logo-GulvXpert

  GulvXpert.dk
  Hvis du står over for en gulvrenovering i din bolig, er GulvXpert.dk en uvurderlig kilde til information og vejledning. Vores vision er, at hjælpe  boligejere med alt fra at vælge den rigtige gulvtype til at finde en dygtig gulvlægger i deres område. Uanset hvor i Danmark du befinder dig, kan du finde pålidelig information om gulvafhøvling, gulvisolering og meget mere på vores hjemmeside.

  Kontakt oplysninger
  Du er velkommen til at læse mere om os her.
  Har du spørgsmål eller vil du i kontakt med os er du velkommen til at skrive på: info@gulvXpert.dk